ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 14  
21 โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนวัดหนองตาตน สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต 1 38 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 38 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ สพป. ชัยนาท เขต 1 35 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 30 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 30 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 28 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 25 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 18 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
45 โรงเรียนวัดพิกุลงาม สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน