ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน