ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป. ชัยนาท เขต 1 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
14 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน