ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน