ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต 1 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
22 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน