สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 16 18 9 43 47 12 3 3 62
2 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 9 2 5 16 26 11 7 2 44
3 วัดศรีวิชัย 8 11 3 22 25 10 9 5 44
4 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 8 5 2 15 19 8 4 3 31
5 เทศบาลบ้านกล้วย 7 4 7 18 25 14 10 5 49
6 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 6 7 3 16 17 8 1 2 26
7 บ้านหนองตะขบ 6 6 0 12 16 5 0 1 21
8 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 6 4 2 12 20 4 2 1 26
9 เทศบาลเขาท่าพระ 6 2 2 10 10 7 4 3 21
10 วัดโพธิ์งาม 5 4 0 9 10 11 4 3 25
11 วัดวังหมัน 5 2 0 7 9 2 3 0 14
12 เขื่อนเจ้าพระยา 4 9 5 18 23 7 3 3 33
13 บ้านหนองยาง 4 5 1 10 18 5 5 1 28
14 บ้านหมื่นเทพ 4 4 0 8 15 2 1 0 18
15 บ้านหนองต่อ 4 3 2 9 12 5 6 1 23
16 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 4 0 1 5 9 4 2 3 15
17 บ้านชัฏฝาง 3 5 4 12 14 3 4 2 21
18 อนุบาลเนินขาม 3 3 4 10 15 11 4 5 30
19 เทพรัตน์ 3 2 2 7 8 4 3 0 15
20 ชุมชนคลองจันทน์ 3 2 2 7 3 4 4 3 11
21 วัดแหลมหว้า 3 1 1 5 5 0 0 0 5
22 วัดกำแพง (สรรคบุรี) 3 0 1 4 4 5 4 0 13
23 อนุบาลกิตติกร 2 7 4 13 20 11 2 2 33
24 วัดวังน้ำขาว 2 6 2 10 13 8 4 5 25
25 อนุบาลสรรคบุรี 2 5 7 14 16 10 6 2 32
26 วัดดอนตะไล้ 2 3 1 6 9 1 1 1 11
27 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 2 3 0 5 11 2 2 1 15
28 บ้านเขาเกล็ด 2 2 3 7 6 6 1 0 13
29 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 2 2 1 5 11 2 3 2 16
30 วัดศรีสโมสร 2 1 1 4 12 7 4 3 23
31 วัดธรรมิกาวาส 2 0 1 3 4 4 2 3 10
32 ชุมชนวัดวังเคียน 1 9 1 11 14 2 3 2 19
33 บ้านกะบกเตี้ย 1 6 1 8 18 8 6 3 32
34 วัดมะปราง 1 4 4 9 12 5 2 1 19
35 อนุบาลสรรพยา 1 4 1 6 11 4 8 0 23
36 วรรณรัตน์วิทยา 1 4 1 6 10 7 1 2 18
37 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 1 4 0 5 7 1 0 2 8
38 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1 3 3 7 10 5 4 4 19
39 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 1 3 1 5 11 6 4 2 21
40 วัดบำเพ็ญบุญ 1 3 1 5 9 3 0 0 12
41 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1 3 1 5 7 13 8 7 28
42 วัดวิจิตรรังสรรค์ 1 3 1 5 7 4 3 1 14
43 วัฒนาชัยนาท 1 3 1 5 6 4 4 1 14
44 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 0 4 13 4 6 3 23
45 วัฒนะโชติ 1 3 0 4 9 7 6 1 22
46 วัดโรงวัว 1 3 0 4 6 7 3 4 16
47 วัดเด่นใหญ่ 1 3 0 4 6 4 3 1 13
48 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 1 3 0 4 6 2 1 0 9
49 วัดนางลือ 1 2 5 8 13 1 6 3 20
50 วัดท่ากระแส 1 2 1 4 8 6 10 2 24
51 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1 2 1 4 4 0 0 0 4
52 วัดฝาง 1 2 1 4 3 4 3 2 10
53 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 1 2 0 3 8 7 9 4 24
54 วัดอารีทวีวนาราม 1 2 0 3 7 0 6 1 13
55 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 1 2 0 3 6 4 1 2 11
56 วัดพรหมวิหาร 1 2 0 3 6 2 0 0 8
57 วัดยางศรีเจริญ 1 2 0 3 4 2 3 0 9
58 วัดธรรมามูล 1 2 0 3 4 0 0 1 4
59 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 1 1 1 3 9 5 3 2 17
60 บ้านหนองแจง 1 1 1 3 6 5 3 0 14
61 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1 1 1 3 6 1 3 4 10
62 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 1 1 1 3 5 6 1 1 12
63 วัดโฆสิตาราม 1 1 0 2 5 1 1 3 7
64 วัดโคกสุก 1 1 0 2 4 4 4 4 12
65 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 1 1 0 2 2 3 1 2 6
66 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1 0 1 2 5 6 4 4 15
67 วัดโพธิมงคล 1 0 1 2 5 3 1 0 9
68 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 0 1 5 1 2 1 8
69 วัดเขาดิน(วันครู2502) 1 0 0 1 2 1 3 0 6
70 บ้านรางจิก 1 0 0 1 2 1 2 3 5
71 วัดหัวหว้า 1 0 0 1 2 0 1 2 3
72 บ้านทุ่งกว้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 วัดหนองตาตน 1 0 0 1 1 3 1 3 5
74 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 3 1 1 5
75 มูลนิธิถาวรวิทยา 0 6 0 6 16 15 5 4 36
76 ชุมชนวัดดักคะนน 0 4 1 5 11 12 11 3 34
77 วัดสระดู่ 0 4 1 5 7 5 6 0 18
78 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 4 1 5 7 2 0 0 9
79 วัดหัวเด่น 0 4 1 5 6 5 2 0 13
80 บ้านหนองอ้ายสาม 0 3 2 5 8 3 5 1 16
81 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 3 1 4 7 2 4 2 13
82 วัดสระไม้แดง 0 3 0 3 8 2 0 0 10
83 อนุบาลวัดสิงห์ 0 3 0 3 6 7 5 2 18
84 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 0 3 0 3 5 2 0 0 7
85 วัดดอนตาล 0 3 0 3 4 2 2 2 8
86 บ้านคลองยาง 0 2 2 4 6 1 4 0 11
87 อนุบาลมโนรมย์ 0 2 1 3 8 10 6 3 24
88 พระยาตาก 0 2 1 3 6 3 2 2 11
89 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 0 2 1 3 4 2 4 3 10
90 วัดท่าแก้ว 0 2 1 3 4 0 0 0 4
91 ไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 0 2 1 3 3 5 3 2 11
92 บ้านทุ่งกระถิน 0 2 1 3 3 3 0 1 6
93 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 0 2 1 3 2 6 5 1 13
94 อนุบาลเกียรติคุณ 0 2 0 2 6 3 1 1 10
95 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 0 2 0 2 5 2 2 0 9
96 บ้านเก่า 0 2 0 2 5 2 1 1 8
97 วัดโพธาราม 0 2 0 2 4 5 1 0 10
98 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 0 2 0 2 3 7 8 2 18
99 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 0 2 0 2 3 3 0 0 6
100 วัดเนินถ่าน 0 2 0 2 3 2 2 0 7
101 บ้านดอนใหญ่ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
102 สำราญราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 2 2 3 0 7
103 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 0 1 1 2 6 3 1 1 10
104 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 0 1 1 2 5 4 7 1 16
105 บ้านหนองแค 0 1 1 2 5 2 3 0 10
106 วัดหนองแขม 0 1 1 2 3 2 3 1 8
107 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 0 1 0 1 5 7 1 2 13
108 วัดกำแพง (สรรพยา) 0 1 0 1 5 1 2 1 8
109 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 0 1 0 1 4 7 5 1 16
110 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 0 1 0 1 3 5 0 0 8
111 วัดหาดอาษา 0 1 0 1 3 4 1 3 8
112 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 1 1 0 4
113 วัดถ้ำเข้ 0 1 0 1 2 0 4 0 6
114 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 วัดไผ่โพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 4 2 1 7
116 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 3 5 1 9
117 บ้านดอนแตง 0 1 0 1 1 3 2 3 6
118 วัดอรัญญวาสี 0 1 0 1 1 2 2 1 5
119 บ้านสุขเดือนห้า 0 1 0 1 1 2 1 1 4
120 วัดคลองเกษม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
121 บ้านวังเดือนห้า 0 1 0 1 1 1 0 2 2
122 วัดหนองแซง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 อักษรประสิทธิ์ 0 0 2 2 11 5 7 4 23
125 วัดท่า 0 0 2 2 1 3 0 1 4
126 อนุบาลเมืองชัยนาท 0 0 1 1 7 2 0 1 9
127 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 4 3 2 2 9
128 ลัดดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 2 3 0 8
129 วัดโคกหมู 0 0 1 1 3 0 1 0 4
130 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
131 วัดบ้านหนอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
132 วัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 1 1 1 2 1 1 4
133 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 0 1 2 2 3
134 ชุมชนวัดมาติการาม 0 0 0 0 5 7 1 3 13
135 วัดวงเดือน 0 0 0 0 4 6 3 0 13
136 วัดพระแก้ว 0 0 0 0 4 2 0 1 6
137 วัดคลองบุญ 0 0 0 0 3 4 7 0 14
138 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 3 4 2 0 9
139 วัดสนามชัย 0 0 0 0 3 3 1 0 7
140 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 3 2 1 4 6
141 วัดพร้าว 0 0 0 0 3 0 1 2 4
142 วัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 0 0 2 6 0 0 8
143 วัดคลองธรรม 0 0 0 0 2 3 4 3 9
144 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 2 3 2 7
145 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 2 2 2 2 6
146 วัดศรีเจริญธรรม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
147 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
148 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 1 2 3 5
149 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
150 บ้านดอนกะโดน 0 0 0 0 1 4 0 1 5
151 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
152 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา 0 0 0 0 1 3 2 1 6
153 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 3 3 6
154 วัดจั่นเจริญศรี 0 0 0 0 1 2 3 1 6
155 วัดหลวงพ่อขาว 0 0 0 0 1 2 2 2 5
156 บ้านเขาราวเทียนทอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
157 วัดหอระฆัง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 วัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
159 วัดกรุณา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 วัดหนองน้อย 0 0 0 0 1 0 3 0 4
161 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 บ้านวังหัวเรือ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
163 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 วัดคลองงิ้ว 0 0 0 0 0 6 4 1 10
166 วัดหนองจิก 0 0 0 0 0 4 5 5 9
167 วัดเทพรัตนวนาราม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
168 วัดจันทน์ 0 0 0 0 0 2 4 2 6
169 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
170 บ้านท่าไม้ 0 0 0 0 0 1 5 0 6
171 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
172 วัดเขาแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 ไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 วัดส่องคบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 อนุบาลสุธิชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 3 1 3
177 วัดหนองพังนาค 0 0 0 0 0 0 3 0 3
178 วัดหนองเต่าดำ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
179 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
180 บ้านโป่งแค 0 0 0 0 0 0 1 1 1
181 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0 0 0 0 1 1 1
182 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 วัดดอนรังนก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 วัดสวนอัมพวัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 วัดพิกุลงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 วัดทองนพคุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 วัดสระเนินพระราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 314 138 633 1,042 625 468 253 2,135