สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยนาท เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยนาท 47 12 3 3 62
2 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 26 11 7 2 44
3 เทศบาลบ้านกล้วย 25 14 10 5 49
4 วัดศรีวิชัย 25 10 9 5 44
5 เขื่อนเจ้าพระยา 23 7 3 3 33
6 อนุบาลกิตติกร 20 11 2 2 33
7 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 20 4 2 1 26
8 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 19 8 4 3 31
9 บ้านกะบกเตี้ย 18 8 6 3 32
10 บ้านหนองยาง 18 5 5 1 28
11 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 17 8 1 2 26
12 มูลนิธิถาวรวิทยา 16 15 5 4 36
13 อนุบาลสรรคบุรี 16 10 6 2 32
14 บ้านหนองตะขบ 16 5 0 1 21
15 อนุบาลเนินขาม 15 11 4 5 30
16 บ้านหมื่นเทพ 15 2 1 0 18
17 บ้านชัฏฝาง 14 3 4 2 21
18 ชุมชนวัดวังเคียน 14 2 3 2 19
19 วัดวังน้ำขาว 13 8 4 5 25
20 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 13 4 6 3 23
21 วัดนางลือ 13 1 6 3 20
22 วัดศรีสโมสร 12 7 4 3 23
23 บ้านหนองต่อ 12 5 6 1 23
24 วัดมะปราง 12 5 2 1 19
25 ชุมชนวัดดักคะนน 11 12 11 3 34
26 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 11 6 4 2 21
27 อักษรประสิทธิ์ 11 5 7 4 23
28 อนุบาลสรรพยา 11 4 8 0 23
29 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 11 2 3 2 16
30 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 11 2 2 1 15
31 วัดโพธิ์งาม 10 11 4 3 25
32 เทศบาลเขาท่าพระ 10 7 4 3 21
33 วรรณรัตน์วิทยา 10 7 1 2 18
34 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 10 5 4 4 19
35 วัฒนะโชติ 9 7 6 1 22
36 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 9 5 3 2 17
37 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 9 4 2 3 15
38 วัดบำเพ็ญบุญ 9 3 0 0 12
39 วัดวังหมัน 9 2 3 0 14
40 วัดดอนตะไล้ 9 1 1 1 11
41 อนุบาลมโนรมย์ 8 10 6 3 24
42 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 8 7 9 4 24
43 วัดท่ากระแส 8 6 10 2 24
44 เทพรัตน์ 8 4 3 0 15
45 บ้านหนองอ้ายสาม 8 3 5 1 16
46 วัดสระไม้แดง 8 2 0 0 10
47 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 7 13 8 7 28
48 วัดสระดู่ 7 5 6 0 18
49 วัดวิจิตรรังสรรค์ 7 4 3 1 14
50 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 7 2 4 2 13
51 อนุบาลเมืองชัยนาท 7 2 0 1 9
52 บ้านทุ่งโพธิ์ 7 2 0 0 9
53 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 7 1 0 2 8
54 วัดอารีทวีวนาราม 7 0 6 1 13
55 อนุบาลวัดสิงห์ 6 7 5 2 18
56 วัดโรงวัว 6 7 3 4 16
57 บ้านเขาเกล็ด 6 6 1 0 13
58 บ้านหนองแจง 6 5 3 0 14
59 วัดหัวเด่น 6 5 2 0 13
60 วัฒนาชัยนาท 6 4 4 1 14
61 วัดเด่นใหญ่ 6 4 3 1 13
62 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 6 4 1 2 11
63 พระยาตาก 6 3 2 2 11
64 อนุบาลเกียรติคุณ 6 3 1 1 10
65 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 6 3 1 1 10
66 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 6 2 1 0 9
67 วัดพรหมวิหาร 6 2 0 0 8
68 บ้านคลองยาง 6 1 4 0 11
69 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 6 1 3 4 10
70 ชุมชนวัดมาติการาม 5 7 1 3 13
71 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 5 7 1 2 13
72 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 5 6 4 4 15
73 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 5 6 1 1 12
74 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) 5 4 7 1 16
75 วัดโพธิมงคล 5 3 1 0 9
76 บ้านหนองแค 5 2 3 0 10
77 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 5 2 2 0 9
78 บ้านเก่า 5 2 1 1 8
79 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 5 2 0 0 7
80 อนุบาลหนองมะโมง 5 1 2 1 8
81 วัดกำแพง (สรรพยา) 5 1 2 1 8
82 วัดโฆสิตาราม 5 1 1 3 7
83 วัดแหลมหว้า 5 0 0 0 5
84 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 4 7 5 1 16
85 วัดวงเดือน 4 6 3 0 13
86 วัดกำแพง (สรรคบุรี) 4 5 4 0 13
87 วัดโพธาราม 4 5 1 0 10
88 วัดโคกสุก 4 4 4 4 12
89 วัดธรรมิกาวาส 4 4 2 3 10
90 วัดบ้านใหม่ 4 3 2 2 9
91 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 4 2 4 3 10
92 วัดยางศรีเจริญ 4 2 3 0 9
93 วัดดอนตาล 4 2 2 2 8
94 วัดพระแก้ว 4 2 0 1 6
95 วัดธรรมามูล 4 0 0 1 4
96 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 4 0 0 0 4
97 วัดท่าแก้ว 4 0 0 0 4
98 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 3 7 8 2 18
99 ไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) 3 5 3 2 11
100 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 3 5 0 0 8
101 วัดคลองบุญ 3 4 7 0 14
102 ชุมชนคลองจันทน์ 3 4 4 3 11
103 วัดฝาง 3 4 3 2 10
104 บ้านหัวถนน 3 4 2 0 9
105 วัดหาดอาษา 3 4 1 3 8
106 วัดสนามชัย 3 3 1 0 7
107 บ้านทุ่งกระถิน 3 3 0 1 6
108 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 3 3 0 0 6
109 วัดหนองแขม 3 2 3 1 8
110 ลัดดาประชาสรรค์ 3 2 3 0 8
111 วัดเนินถ่าน 3 2 2 0 7
112 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 3 2 1 4 6
113 วัดพร้าว 3 0 1 2 4
114 วัดโคกหมู 3 0 1 0 4
115 วัดโพธิ์ทอง 3 0 0 1 3
116 บ้านดอนใหญ่ 3 0 0 0 3
117 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 2 6 5 1 13
118 วัดหลวงสิริบูรณาราม 2 6 0 0 8
119 วัดคลองธรรม 2 3 4 3 9
120 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 2 3 1 2 6
121 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 2 2 3 2 7
122 สำราญราษฎร์บำรุง 2 2 3 0 7
123 บ้านน้ำพุ 2 2 2 2 6
124 วัดศรีเจริญธรรม 2 2 1 1 5
125 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 1 0 5
126 วัดเขาดิน(วันครู2502) 2 1 3 0 6
127 บ้านรางจิก 2 1 2 3 5
128 บ้านหนองหวาย 2 1 2 3 5
129 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 2 1 2 0 5
130 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 2 1 1 0 4
131 วัดบ้านหนอง 2 1 1 0 4
132 วัดถ้ำเข้ 2 0 4 0 6
133 วัดหัวหว้า 2 0 1 2 3
134 บ้านทุ่งกว้าง 2 0 0 0 2
135 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 2 0 0 0 2
136 วัดไผ่โพธิ์ทอง 1 4 2 1 7
137 บ้านดอนกะโดน 1 4 0 1 5
138 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 1 3 5 1 9
139 บ้านดอนแตง 1 3 2 3 6
140 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 1 3 2 1 6
141 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา 1 3 2 1 6
142 วัดหนองตาตน 1 3 1 3 5
143 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 3 1 1 5
144 วัดท่า 1 3 0 1 4
145 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1 2 3 3 6
146 วัดจั่นเจริญศรี 1 2 3 1 6
147 วัดหลวงพ่อขาว 1 2 2 2 5
148 วัดอรัญญวาสี 1 2 2 1 5
149 บ้านเขาราวเทียนทอง 1 2 2 0 5
150 บ้านสุขเดือนห้า 1 2 1 1 4
151 วัดดอนโพธิ์ศรี 1 2 1 1 4
152 วัดหอระฆัง 1 2 0 0 3
153 วัดวิจิตรังสิตาราม 1 1 2 0 4
154 วัดคลองเกษม 1 1 1 1 3
155 วัดกรุณา 1 1 1 0 3
156 บ้านวังเดือนห้า 1 1 0 2 2
157 วัดหนองแซง 1 1 0 0 2
158 วัดหนองน้อย 1 0 3 0 4
159 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1
160 บ้านวังหัวเรือ 1 0 0 1 1
161 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1 1
162 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
163 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 0 0 0 1
164 วัดคลองงิ้ว 0 6 4 1 10
165 วัดหนองจิก 0 4 5 5 9
166 วัดเทพรัตนวนาราม 0 3 1 0 4
167 วัดจันทน์ 0 2 4 2 6
168 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 0 2 0 1 2
169 บ้านท่าไม้ 0 1 5 0 6
170 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 1 2 2 3
171 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) 0 1 2 0 3
172 วัดเขาแก้ว 0 1 1 0 2
173 ไกรราษฎร์วิทยา 0 1 1 0 2
174 วัดส่องคบ 0 1 0 0 1
175 อนุบาลสุธิชา 0 1 0 0 1
176 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) 0 0 3 1 3
177 วัดหนองพังนาค 0 0 3 0 3
178 วัดหนองเต่าดำ 0 0 2 1 2
179 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 0 0 2 0 2
180 บ้านโป่งแค 0 0 1 1 1
181 วัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 1 1 1
182 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 0 0 1 0 1
183 วัดดอนรังนก 0 0 1 0 1
184 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 1 0 1
185 วัดสวนอัมพวัน 0 0 0 1 0
186 วัดพิกุลงาม 0 0 0 0 0
187 วัดทองนพคุณ 0 0 0 0 0
188 วัดสระเนินพระราม 0 0 0 0 0
189 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 0
รวม 1,042 625 468 253 2,388