ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.2 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน