ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.5 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.1 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65.6 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน