ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.3 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67.3 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน