ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 15  
20 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 15  
21 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน