ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน