ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน