ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน