ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66.6 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65.2 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน