ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66.75 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน