ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 43.5 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน