ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67.66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62.67 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน