ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 15 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน