ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 35 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 35 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 35 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 15 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 15 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน