ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 15 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน