ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.99 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65.99 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64.66 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน