ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 0 -  
6 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 0 -  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน