ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน