ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 98.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 51.35 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 0 -  
6 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน