ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน