ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 49 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 48 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 47 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 35 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน