ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 52 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 50 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน