ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน