ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77.2 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน