ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.4 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน