ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64.25 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน