ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.6 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน