ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงดำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน