ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยางแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 58.8 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน