ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซิแบร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน