ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใบหนา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน