ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน