ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน