ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน