ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกองวะ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน