ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อสลี สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน