ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65.66 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน