ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน