ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตีนตก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านกองหิน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน