ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
10 โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
11 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
12 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 5  
13 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  
19 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน