ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน