ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านสบลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน