ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน