ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห่างหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนตื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน